نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 16 24 36

کابل کواکسیال (آنتن)

کابل مخابراتی

تومان

کابل پنج رشته افشان با عایق PVC

تومان

کابل چهار رشته افشان با عایق PVC

تومان

کابل سه رشته افشان با عایق PVC

تومان

کابل دو رشته افشان با عایق PVC

تومان

سیم 10*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 6*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 4*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 2.5*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 1.5*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 1*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 0.75*1 افشان با عایق PVC

تومان

سیم 0.5*1 افشان با عایق PVC

تومان